Informacja o realizacji programu

ue

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci urządzenia do prezentacji rzeczywistości rozszerzonej zwiększającego efektywność zarządzania gospodarką magazynową.

Cel projektu: wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa CUI Biznes Program poprzez zlecenie prac B+R jednostce naukowej polegających na opracowaniu nowego produktu. Innowacyjny produkt będzie stanowiło urządzenie umożliwiające wyświetlenie w rzeczywistości rozszerzonej (AR) położenia kartonów na palecie w magazynie. Urządzenie znajdzie swoje zastosowanie w gospodarce magazynowej.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-18-0021/18

Dofinansowanie projektu z UE  325 584,00 PLN

Рубрики: Aktualności

Możliwość komentowania została wyłączona.