Aktualności Archives - Centrum Usług Informatycznych Biznes Program

Informacja o realizacji programu

Maj 14, 2019

ue

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci urządzenia do prezentacji rzeczywistości rozszerzonej zwiększającego efektywność zarządzania gospodarką magazynową.

Cel projektu: wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa CUI Biznes Program poprzez zlecenie prac B+R jednostce naukowej polegających na opracowaniu nowego produktu. Innowacyjny produkt będzie stanowiło urządzenie umożliwiające wyświetlenie w rzeczywistości rozszerzonej (AR) położenia kartonów na palecie w magazynie. Urządzenie znajdzie swoje zastosowanie w gospodarce magazynowej.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-18-0021/18

Dofinansowanie projektu z UE  325 584,00 PLN

Ogłoszenie o wyborze dostawcy

Listopad 17, 2014

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 zakończył się termin nadsyłania ofert do Zapytania ofertowego nr 01/2014 z dnia 10.11.2014. Po otwarciu kopert z ofertami nastąpił wybór najlepszej oferty. Szczegółowe informacje o wyborze dostępne są Tutaj

Ogłoszenie o zamówieniu

Listopad 10, 2014

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2014

 

 

Z dnia 10.11.2014 r. na wyłonienie dostawcy sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych zaawansowanych technologicznie usług”. Działanie 1.1 ?Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości?, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

Pobierz treść zapytania ofertowego

Targi pracy

Kwiecień 10, 2014

zdjęcie

Zapraszamy Państwa na nasze stoisku podczas Podkarpackich Targów Pracy, które odbędą się 10 kwietnia 2014 roku na Podpromiu.